اطلاعات جدید از بازی Days Gone : از انجام بازی بدون کشتن تا شهرهای بزرگ و آب و هوای پویا و باس پایان بازی