توسعه‌دهنده مستقل: “سونی بسیار پشتیبانی کرد، مایکروسافت ردمان کرد!”