تولیدکننده COD: WWII: امیدواریم که این بازی به عنوان “نجات سرباز رایان” شناخته شود