نسخه جدید و محدود از DualShock 4 توسط Sony معرفی شد