ٍE3 2018 : نمایش بازی‌های انحصاری سونی در کنفرانسش مشخص شد