پس از آپدیت Atlas، عنوان No Man’s Sky در لیست 100 بازی فعال Steam قرار گرفت