کمپانی Valve بازی تیراندازی در مدرسه را از Steam حذف کرد